Auscultare

Een jonge dokter op zoek

De auteur (v) van deze website is een jonge huisarts met tevens een achtergrond in de medische ethiek. Deze website probeert u mee te nemen in de zoektocht naar de betekenis van filosofie en ethiek voor de dagelijks praktijk van een (huis)arts.

Verliezen

Laatst viel mijn oog op een advertentie voor 'Alzheimer socks', een actie om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie. Een mooi doel, dat staat buiten kijf, maar de advertentie intrigeerde m...

De ongrijpbare psyche

Meten is weten, het credo van de moderne wetenschap. Ook de geneeskunde en psychologie kunnen er niet aan ontsnappen. Denk aan gestandaardiseerde vragenlijsten, klachtenregistraties en geprotocolle...

Verbonden

"Aging is a demographic process, not a social disease. It is the natural conclusion of the evolution of the population we all have desired and determined" (professor Interne Geneeskunde van de Univ...

Religie & medische ethiek

"Let the philosopher no longer disdain from listening to the common labourer, the wise man to a simple one, the educated to the illiterate, a son of a prince to a peasant" (H. Antonius van Padua, c...

Onderzoek

Nu mijn eigen onderzoek zo goed als klaar is, heb ik weer de gelegenheid om iets te schrijven over wat we hier in Padua zoal hebben gedaan de afgelopen maanden. Een van de vakken was 'research ethi...

Kwetsbaar

Een nieuwe stad, een nieuwe universiteit, een taal die je toch echt niet spreekt (behalve dat je weet hoe je een ijsje moet bestellen...). Je voelt je een beetje onwennig, soms wat verloren. Maar k...

Gezondheidszorg & techniek: kansen en/of gevaren?

Protonenbestraling. Zorgrobots. Hersenimplantaten. Lab-on-a-chip. Zomaar wat voorbeelden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en technologie. Andere technieken beschouwe...

Moreel beraad

Goede zorg en goede ethiek vragen om creativiteit en verbeeldingskracht. Dat is mijn idee na een pittige week met elke dag meerdere 'moral case deliberations', ook wel moreel beraad genoemd in het ...

Over lijden & sterven

"Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het." (Denker des Vaderlands René Gude, in het boekje met dezelfde titel)Het was me een weekje wel. Enkel les en tentamen over de thema's 'suffering, death...

Verantwoordelijkheid

"While modern medicine has done much to advance the health and prolong the lives of individuals, improving the health of populations will require profound social, economical, political and cultural...